| |
login
register

Parasza Cotygodniowa (in Polish)

There are no upcoming classes scheduled


Times on this page are shown for: Israel/Eastern European - Jerusalem, Athens, Helsinki change
Share this course with your friends and family:

Rabbi Yitzhak Rapoport
Parasza Cotygodniowa (in Polish)


Wednesday 9:00PM
add this shiur

Course Description

Studiowanie Parszy, odcinka Tory danego tygodnia. Skupiamy się nad komentarzami wielkich żydowskich
mędrców z Polski, np. Reb Elimelecha z Leżajska, Reb Lewiego Icchaka z Berdyczowa, Reb Szlomo HaKohena z Radomska i Reb Jehuda Arie Leib Alter z Góry Kalwarii.


About Rabbi Yitzhak Rapoport
Rabbi Yitzhak Rapoport is from Sweden and Poland. He studied in Rabbi Brovender's Yeshivat Hamivtar from 1997 to 2002. From 2002 to 2006 he was rabbi of the Jewish community in Oslo, Norway; and from 2006 to 2011 of the Jewish community in Wroclaw (Breslau), Poland. Since 2011 he lives in Israel and continues teaching Torah, now primarily online. Rabin Icchak Rapoport jest ze Szwecji, a jego mama urodziła się w Polsce i wyjechała w roku 1968. Studiował w jesziwie Rabina Brovendera, Jesziwat Hamivtar, w latach 2002 do 2006. W latach 2002-2006 służył jako rabin gminy żydowskiej w Oslo Norwegia. W latach 2006-2011 służył jako rabin gminy żydowskiej we Wrocławiu. Od roku 2011 mieszka w Izraelu i wykłada Torę, głównie przez internet.


Class Resources & Information

Can't watch the Webex archive files? Click Here
PREVIOUS CLASSESCLASS DESCRIPTIONHANDOUTSARCHIVES
May 30, 2018 9:00PM - 10:00PM
Parasza Cotygodniowa (in Polish)

Witam przyszłych uczestników!

Dzisiejszy wykład będzie się skupiał nad następującymi tematami naszej Parszy, według chronologii:

- Zapalanie Menory przez kohanim;

- Pesach Szeni (Drugi Pesach);

- Grzech skarżenia się narodu odnośnie jedzenia;

- Grzech Miriam i Aharona;

- Unikalność Mojżesza.

Do zobaczenia!

 
x-arfWebex
mp3Audio
mp4Video
June 6, 2018 9:00PM - 10:00PM
Parasza Cotygodniowa (in Polish)
 
no handouts posted yet
x-arfWebex
mp3Audio
mp4Video
contact us TECH SUPPORT: U.S. 1-646-977-7978 · Israel 073-796-2230 · office@webyeshiva.org

Site design, graphics and maintenance by Marc Gottlieb Creative Solutions