| |
login
register

Magyar nyelvű tanulás

A zsidóság alapjai

Mi is az a kóserság? Miért imádkozunk? Hogyan jutunk el a Tóra szövegétől a modern vallási törvénykezésig? Hogyan épül fel a zsidó naptár? Ezeket és hasonló alapvető, gyakran egyszerűnek tűnő kérdéseket próbálunk megválaszolni az online előadások során.
add this shiur View this course

Cedáká‎ -Adományozni kötelezettség a zsidó hagyomány szerint…!?

Scroll down for English
 
Cedáká‎ -Adományozni kötelezettség a zsidó hagyomány szerint…!?
 
De mi is az az adomány? Ki adhatja? Ki kaphatja? Vajon szabad-e visszautasítani?
 
“Ez a tízezres legyen adomány, csak gyógyuljon meg a fiam!” - A Talmud Ros Hasana kötetének 4a oldalán a fenti kijelentéshez hozzáfűzi, hogy aki ilyet mond, az tetőtől talpig igaz ember. Ennek a résznek és a Ketubot, illetve Bava Batra  idevágó részeinek végigtanulásával próbálunk abban a kérdésben eligazodni, hogy az alantasabb, esetleg önérdekből tett adományra hogyan tekint a hagyomány?   A Talmud lapjait segítségül hívva a zsidó vallásjog szemszögéből illetve talmudi történeteken keresztül keressük a választ a fenti kérdésekre. Talmud nem csak Nőknek. Akikkel ezúttal tanulunk: Wéber Edina és Hegedűs Pál  
További információ: talmudnemcsaknoknek@gmail.com
 
Tzdekah -‎ Giving  charity is‎ a mitzvah in the Jewish tradition.
What does Tzdekah mean? Is it really an obligation? Who gives and can get it? Is it appropriate to refuse indeed?
"This tenner is for charity so that my son lives!" The Talmud in masechet Rosh Hashana 4a adds that whoever says so is a fully righteous person. We study this together with connecting parts of Ketubot and Bava Batra. Our aim is to find out how charity out of ulterior or selfish motives is traditionally regarded.  
Talmud not only for women. Text study in Hungarian with Edina Wéber and Pál Hegedűs at Limmud Budapest.  
For more information contact: talmudnemcsaknoknek@gmail.com
 
Made possible through the generous support of the Leslie and Vera Keller Foundation for the Advancement of the Jewish Heritage.
add this shiur View this course

Háláchá és modernitás – zsidó vallásjogi kérdések napjainkban

Mit mond a zsidó vallási törvénykezés korunk kérdéseire? Hogyan egyeztethető össze a modernitás és a vallásjog? Hol találunk forrásokat olyan kérdések megválaszolására, mely a talmudi időkben fel sem merülhetett? Ezekre és hasonló kérdésekre keressük a választ az előadások során, gyakorlati kérdéseket megvitatva.
add this shiur View this course

Ne zaklass! – #metoo a Talmudban

A "Talmud nem csak Nőknek" március 22-ére a nőket ért zaklatás témájában kerekasztal beszélgetést szervez, melynek résztvevője lesz többek között Hegedűs Pál is. Az itt felmerült kérdésekhez kapcsolódó talmudi és rabbinikus forrásokat dolgozunk fel közösen. Természetesen mindenkinek ajánlott, akit érdekel a téma, függetlenül attól, hogy a beszélgetésen részt tud-e venni.   Talmud nem csak Nőknek (Talmud Not Only for Women, azaz Talmud NOW) programsorozat: 

Beszélgetéseink kiindulópontja gyakran egy-egy talmudi történet, azonban az est folyamán általános társadalmi, kulturális kérdések megvitatásához jutunk el. Programjaink középpontjában azért áll a zsidóság egyik legfontosabb, főleg jogi szövegekből álló gyűjteménye, mert lehet a Talmudra úgy is tekinteni, mint 900 év vitáinak, és eltérő szövegmagyarázatainak "kivonatára". Szerkezeti felépítésénél fogva hivatott felhívni a figyelmet a kérdezés és a kritikus gondolkodás fontosságára.

add this shiur View this course

Rabbik válaszúton

Rabbik válaszúton -- hogyan néztek szembe a Talmud bölcsei saját tévedéseikkel
Tanuljunk a kérdéseikből, vagy kérdőjelezzük meg a tanulásukat?
Alaposan megvizsgálunk néhány talmudi aggadát (történetet) és lássuk, mit találunk bennük.
add this shiur View this course

Talmudi ízelítő

Bevezető a Talmud tanulásába. A 10 alkalom során különféle témákat fogunk megnézni mélységében, megtanulunk néhány alapvető talmudi kifejezést és logikai sémát, valamint betekintést nyerünk abba, hogy miért is a Talmud tanulása vált a zsidóság egyik legfontosabb alapkövévé, a vallásos életmód nélkülözhetetlen velejárójává, a kisiskolás kortól egészen az öregségig. A kurzus célja, hogy felkészítse a résztvevőket a Talmud rendszeres tanulására, kedvet csináljon az önálló fejlődéshez, és lehetőséget adjon a folytatáshoz.   Made possible through the generous support of the Leslie and Vera Keller Foundation for the Advancement of the Jewish Heritage.
add this shiur View this course

Zsidó etika – a talmudi Bölcsek útmutatásának aktualitása

A Pirké Ávot - Az Atyák tanításai a talmudi irodalom egy igazi kincsesládája, melyben a fellelhető bölcsesség szinte végtelen. A kurzus során azt próbáljuk felfedezni, hogy hogyan szól hozzánk ez a szöveg napjainkban; hogyan segít bennünket a jobb emberré válásban, hogy társadalmi környezetünket jobban megértsük, és egy teljesebb életet tudjunk élni.
Made possible through the generous support of the Leslie and Vera Keller Foundation for the Advancement of the Jewish Heritage.
add this shiur View this course

contact us TECH SUPPORT: U.S. 1-646-977-7978 · Israel 073-796-2230 · office@webyeshiva.org

Site design, graphics and maintenance by Marc Gottlieb Creative Solutions