| |
login
register

Rabbi Yitzhak Rapoport

Rabbi Yitzhak Rapoport is from Sweden and Poland. He studied in Rabbi Brovender's Yeshivat Hamivtar from 1997 to 2002. From 2002 to 2006 he was rabbi of the Jewish community in Oslo, Norway; and from 2006 to 2011 of the Jewish community in Wroclaw (Breslau), Poland. Since 2011 he lives in Israel and continues teaching Torah, now primarily online. Rabin Icchak Rapoport jest ze Szwecji, a jego mama urodziła się w Polsce i wyjechała w roku 1968. Studiował w jesziwie Rabina Brovendera, Jesziwat Hamivtar, w latach 2002 do 2006. W latach 2002-2006 służył jako rabin gminy żydowskiej w Oslo Norwegia. W latach 2006-2011 służył jako rabin gminy żydowskiej we Wrocławiu. Od roku 2011 mieszka w Izraelu i wykłada Torę, głównie przez internet.

NEW! Mini Jesziwa

Rabbi Yitzhak Rapoport

This is a course about halacha and machsevet Israel with a defined curriculum and exams. For people in Poland who want to deepen their knowledge on practical and theoretical Judaism.

View this course


Parasza Cotygodniowa (in Polish)

Parasza Cotygodniowa (in Polish)

Chumash (Bible: Torah)
Rabbi Yitzhak Rapoport

Studiowanie Parszy, odcinka Tory danego tygodnia. Skupiamy się nad komentarzami wielkich żydowskich mędrców z Polski, np. Reb Elimelecha z Leżajska, Reb Lewiego Icchaka z Berdyczowa, Reb Szlomo HaKohena z Radomska i Reb Jehuda Arie Leib Alter z Góry Kalwarii.

add this shiurView this course


Other Courses By Rabbi Yitzhak Rapoport


Mini Jesziwa
Parasza Cotygodniowa (in Polish)
contact us TECH SUPPORT: U.S. 1-646-977-7978 · Israel 073-796-2230 · office@webyeshiva.org

Site design, graphics and maintenance by Marc Gottlieb Creative Solutions