• February 3, 2023
  • 12 5783, Shevat
  • פרשת בא

Rabbi Eliézer tanításai

Rabbi Eliézer tanításai

“Rabbi Eliézer tanításai” (Pirké d’Rabbi Eliézer) a midrásirodalom gyöngyszeme. A midrások kialakulása 1300-2300 évvel ezelőttre tehető, a bibliai szövegek tág horizontú összefüggéseit keresi. Ezzel kitüntetett helyet foglal el az írásmagyarázat ligetében a szó szerinti (Psat), az utalásokként értő (Remez) és a mély titkokat kutató (Szod) Szentírás-értelmező megközelítések mellett. Ezen a kurzuson a tanítások közül szemelvényezni fogunk, elsősorban a teremtés titkaira koncentrálva. A tanulás nyelve magyar, minden héber nyelvű forrást fordítunk és értelmezünk. Előképzettségre nincs szükség.

Made possible thanks to the Leslie and Vera Keller Foundation for the Advancement of the Jewish Heritage. A “Leslie és Vera Keller alapítvány a zsidó örökség előmozdításáért” támogatásának köszönhetően valósult meg.

March 23, 2020 7:00 pm - 8:00 pm
Rabbi Eliézer tanításai: 1-2. fejezet
Class description

Rabbi Eliézer tanításai egy midrásgyűjtemény, de az első két fejezet magáról Rabbi Eliézerről egy rövid biográfiai bevezető. Ahogy a Biblia a próféták elhivatásáról ír, más rabbikéhoz hasonlóan itt Eliézer tanulás iránti elkötelezettségét emeli ki a történet.

Ezzel a két bevezető fejezettel kezdjük a sorozatot. Lesz még szó magáról a gyűjteményről és arról, hogy miért érdekes, mi ad neki külön helyet a többi midrásgyűjtemény között.

March 30, 2020 6:00 pm - 7:00 pm
Rabbi Eliézer tanításai: 3. fejezet
Class description

A 3. fejezettel megkezdődik a világ teremtésének elemzése. A Tóra öt mondatot ír az első napi teremtésről, ezt bővíti ki a midrásunk az égi dinamikákkal, a szövegben rejlő problémák feltárásával. Itt van négy téma azok közül, amit érint a szöveg:

-Hét teremtés előzte meg a világ teremtését

-Nyolcat teremtett az első napon

-Négy égtája van a világnak

-Tíz mondással teremtetett meg a világ

April 6, 2020 6:00 pm - 7:00 pm
Rabbi Eliézer tanításai: 3. fejezet, folytatás
Class description

Folytatjuk az előző alkalommal megkezdett fejezetet.

April 20, 2020 6:00 pm - 7:00 pm
Rabbi Eliézer tanításai: 3. fejezet befejezése és 4. fejezet
Class description

A 4. fejezet a teremtés második napjával folytatja a kronológiát. De azonnal az égi seregek – az angyalok, a Trón és annak környezete –  felé fordul az érdeklődése. A fejezet vége egyesek szerint forrása az ünnepi musszaf kedusa imájának, mások szerint ksőbbi, inkább kommentár hozzzá.

April 27, 2020 6:00 pm - 7:00 pm
Rabbi Eliézer tanításai: 4. fejezet befejezése és 13. fejezet
Class description

A 13. fejezet témája az emberpár első bűne. A midrás az angyalok féltékenységét teszi kiindulóponttá, közben előkerül a kriminálpszichológia és a túl sok beszéd problémája is. A szöveg egyértelműen olyan bűnnek tekinti ezt az “eredendőt”, amelynek büntetését minden későbbi generáció is nyögi.

May 4, 2020 6:00 pm - 7:00 pm
Rabbi Eliézer tanításai: A 13. fejezet második fele
Class description
May 11, 2020 6:00 pm - 7:00 pm
Rabbi Eliézer tanításai: 40. fejezet
Class description

A 40. fejezet témája Mózes az égő csipkebokornál. Mit jelképez a tűz, mit a tüskék és miféle botja van Mózesnak?

May 18, 2020 6:00 pm - 7:00 pm
Rabbi Eliézer tanításai: 40. fejezet második fele
Class description

A Cambridge-ben szerzett matematikusi doktori óta egyetemen oktat és matematikában tehetséges középiskolásokat tanít. Több, mint 15 éve tanít Tórát Budapesten változatos szinten és formában az alefbésztől a Gemaráig. Ő maga is sokat köszönhet Rav Brovender Webyeshivájának. Sok más kurzus mellett az Advanced Halacha Mastery Program első végzős diákjai között volt.